Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat
A “ nemettanfolyam.online” domain néven (továbbiakban Honlap) elérhető webhelyet Adriana Gönczöl Molnár, egyéni vállalkozó üzemelteti.
Tiszteletben tartom az oldalamon böngészők személyes adatokhoz fűződő jogait, ezek megvédéséért az alábbi adatvédelmi intézkedéseket hoztam a vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Vállalom, hogy az adatvédelmem megfelel az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).
A személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtöm és biztonságosan tárolom. Harmadik félnek személyes adatokat nem adok át, de bárkinek felvilágosítást nyújtok a róla kezelt adatokat érintően.
Ez a tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozik.
Az Adatvédelmi nyilatkozat az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.
Az adatkezelés célja
A Honlapon a felhasználók kétféle módon adhatnak meg adatokat:
• a weboldal használata során látogatással bocsátanak a Honlap tulajdonosának rendelkezésére személyes azonosításra nem alkalmas adatok formájában pl. Cookie
• a Honlapon tanfolyam, kurzus megrendelésével

Az adatkezelő
Adriana Gönczöl Molnár, magánvállalkozó
Székhely: 94603 Kolárovo
Obrancov mieru 2972/1
Szlovák Köztársaság
Cégjegyzékszám: 53 147 081
Adószám : 1072528358
Közösségi adószám : SK1072528358
Ügyfélszolgálat email címe: info@nemettanfolyam.online
Az adatkezelés módja
Technikai okokból rögzítésre kerül a látogató user agentje vagyis böngészője, IP címe, valamint a regisztráció időpontja.
Tanfolyamokra jelentkezéskor
a következő személyes adatok szükségesek: a jelentkező teljes nevét és email címét, számlázási címét kérem el, és a számla kiállításához, valamint az ügyféllel való kapcsolattartáshoz használom fel.
Közösségi adatkezelés
Sütik (cookiek)
Weboldalam sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. Sütiket használok emellett a weboldal látogatottságának, a felhasználói tevékenységeknek, valamint hirdetéseink teljesítményének mérése, elemzése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja!

A sütik törlése:
A látogatónak joga van a sütik törléséhez vagy letiltásához. Az adatkezelés alapesetben 90, egyedi esetekben 180 napig tart.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.
Facebook
Weboldalam hirdetésére a Facebook által biztosított dinamikus hirdetés szolgáltatást alkalmazok, amely a felhasználók számára a weboldalunkon tett korábbi látogatásaik, a Facebook által kezelt közösségi oldalakon megadott adataik és az azokon folytatott tevékenységeik alapján hirdetéseink célzott és optimalizált megjelenítését biztosítja. A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen kaphat tájékozatást.
Google Analytics
A weboldal látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe veszem a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok.
A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs


Google Adwords
A weboldalt a Google Adwords szolgáltatás használatával is reklámozom. A Google Adwords szolgáltatás a hirdetések hatékonyságának mérésére sütiket használ, a Google Adwords által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
https://policies.google.com/technologies/ads
Linkek
Oldalaink más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.
Az adatfeldolgozók:
www.websupport.sk
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás, weblap hosting, e-mail szolgáltatás
www.superfaktura.sk
Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: számlázás, automatikus számlázás
Kijelentem, hogy adatfeldolgozóinkon kívül más harmadik személlyel nem osztom meg az Ön adatait, kivéve, ha erre jogszabály kötelez. Az adatfeldolgozók az átadott adatokat csak addig tárolják, ameddig az adott folyamathoz szükséges vagy amíg erre törvényi kötelezettségük van.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Jog az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásos tájékoztatást kérhet tőlem, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelem. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.
Jog az adatkezeléssel kapcsolatos helyesbítésre
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlem hogy valamely adatát módosítsam. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedem, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.
Jog az adatok törlésére
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlem adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszem, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben szerződéses jogviszonyba kerül velem, akkor a számlázáshoz szükséges – esetenként a kapcsolattartás céljából megadott adataival megegyező – adatait a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, a törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre.
Jog tiltakozásra az adatkezeléssel kapcsolatban
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálom, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatom.
Egyéb jogérvényesítés az adatkezeléssel kapcsolatban
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen engem, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszek, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu
https://naih.hu
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
• évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
• A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
• évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
• évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
Jelen Adatkezelési nyilatkozat 2020. 07. 01. napjától érvényes.